خدمات


فرم استخدامی سولاریس پنل

فرم استخدامی سولاریس پنل

فرم استخدامی سولاریس پنل در فرم استخدامی  ادرس ایملی که در فرم امده به ادرس controlsazan@gmail.com جهت پذیرش شما برای استخدام در سولاریس پنل وارد کننده و تولید پنل خورشیدی،شارژ کنترلر،اینورتر،پکیج،ژنراتور تولید برق خورشیدی می باشد.در تکمیل فرم ت
Post by Admin
پنل خورشیدی چیست ؟

پنل خورشیدی چیست ؟

پنل های خورشیدی از تشکیل  سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آید. به دلیل اینکه یک پنل  خورشیدی مقدار محدودی انرژی تولید می‌کند، به همین دلیل  برای استفاده از مصرف کننده ها با مصرف برق زیاد باید از چندین پنل جهت تولید برق استفاده کرد. صفحه‌های
Post by Admin