پمپ dc شناور خورشیدی 3 اینچ 80 وات

2,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,000,000تومان

پمپ dc شناور خورشیدی 3 اینچ 80 واتپمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم ..

پمپ dc خورشیدی 80-450 وات

2,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,300,000تومان

پمپ dc خورشیدی 80-450 واتپمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینو..

پمپ dc خورشیدی 120-380 وات

2,150,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,150,000تومان

..

پمپ dc خورشیدی 140-450 وات

2,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,500,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 210-700 وات

2,600,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,600,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 300-700 وات

2,400,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,400,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 360 وات

2,200,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,200,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 660 وات

2,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,300,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 80-200 وات

210,000تومان قیمت بدون مالیات: 210,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 80-200 وات

2,100,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,100,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 800-1500 وات

2,800,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,800,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 وات

7,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,000,000تومان

پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 واتپمپ dc,بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ می باشد.برای استفاده پمپ در چاه ها درصورت استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر نخواهد داشتکشور سازنده :چینتوان..

پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 وات

7,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,000,000تومان

ولتاژ ورودی 42-88 ولت پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 وات پمپ dc,بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ می باشد.برای استفاده پمپ در چاه ها درصورت استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد..

پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 وات هد 19

7,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,000,000تومان

پمپ خورشیدی dc سطحی 1000 واتپمپ خورشیدی dc سطحی 1000 وات پمپ dc,بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ می باشد.برای استفاده پمپ در چاه ها درصورت استفاده از پمپ ac نیاز به اینورترخوا..

پمپ خورشیدی dc سطحی 1200 وات هد 19

7,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 7,000,000تومان

پمپ خورشیدی dc سطحی 1200 وات پمپ خورشیدی dc سطحی 1200 وات پمپ dc,بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ می باشد.برای استفاده پمپ در چاه ها درصورت استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خ..

پمپ خورشیدی dc سطحی 400 وات

3,700,000تومان قیمت بدون مالیات: 3,700,000تومان

پمپ خورشیدی dc سطحی 400 وات پمپ خورشیدی dc سطحی 400 وات پمپ dc,بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ می باشد.برای استفاده پمپ در چاه ها درصورت استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خوا..

نمایش 1 تا 16 از 19 (2 صفحه)