پمپ dc شناور خورشیدی 3 اینچ 80 وات

2,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,000,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 80-450 وات

2,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,300,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 120-380 وات

2,150,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,150,000تومان

..

پمپ dc خورشیدی 140-450 وات

2,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,500,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 210-700 وات

2,600,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,600,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 300-700 وات

2,400,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,400,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 360 وات

2,200,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,200,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 660 وات

2,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,300,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 80-200 وات

210,000تومان قیمت بدون مالیات: 210,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 80-200 وات

2,100,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,100,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

پمپ dc خورشیدی 800-1500 وات

2,800,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,800,000تومان

پمپ dc ، بدون نیاز به اینورتر و باطری و تنها شامل پنل کنترلر و پمپ میباشد.برای استفاده از پمپ ac نیاز به اینورتر خواهد داشت .با استفاده از پمپ های dc با توجه به عدم نیاز اینورتر  و باطری هزینه سی..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)