اینورتر متصل به شبکه on grid sma

اینورتر در دو نوع می باشند .

1-جدا از شبکه (منفصل از شبکه) off grid

2- نوع متصل به شبکه برق on grid می باشند : این اینورترها برای سیستم های خانگی و یا نیروگاه های خورشیدی که به شبکه برق متصل می گردند مورد استفاده قرارا میگیرند . این نوع اینورتر در ورودی  مستقیما به پنل های خورشیدی متصل می گردند و مانند اینورتر آف گرید نیازی به شارژ کنترلر ندارند . خروجی اینورتر 220 ولت ac می باشد که شکل موج ان و فرکانس مربوطه با برق شهری کاملا مطابقت داشته و به برق شهری متصل می گردند .

طی سال های اخیر استفاده از انرژی خورشیدی بسیار افزایش یافته است

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.